نشست نمایندگان موسسات موسیقی

08آذر
برای آغاز کنسرت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود
نشست نماینده برگزارکنندگان و سالن‌های موسیقی برای ازسرگیری کنسرت‌ها

برای آغاز کنسرت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود

نشست نمایندگان موسسات موسیقی و مدیران سالن‌ها با حضور سرپرست معاونت امور هنری و سرپرست دفتر موسیقی به منظور تصمیم‌گیری نهایی برای از سرگیری اجراهای موسیقی برگزار می‌شود.