نشست بازتاب کرونا در نغمه ها و ترانه های آسیا

27خرداد
نشست مجازی «بازتاب کرونا در نغمه‌ها و ترانه‌های آسیا»

نشست مجازی «بازتاب کرونا در نغمه‌ها و ترانه‌های آسیا»

نشست مجازی «بازتاب کرونا در نغمه‌ها و ترانه‌های آسیا» به همت مرکز اسناد فرهنگی آسیا امروز سه شنبه (۲۷ خردادماه) از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می شود.