نسیم بنیامین

01آبان
یک ساله و ده ماهه و دو روزه که ندیدمت…

یک ساله و ده ماهه و دو روزه که ندیدمت…

دلنوشته ای که «بنیامین بهادری» برای همسرش منتشر کرد