نخل و آفتاب

28اردیبهشت
به کارگردانی سیاوش دولت‌سرایی

به کارگردانی سیاوش دولت‌سرایی

فیلم مستند «نخل و آفتاب» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به مراحل پایانی تولید نزدیک شد. فیلم مستند «نخل و آفتاب» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی سیاوش دولت‌سرایی که درباره فعالیت‌های هنری و مصائب زندگی یک نوازنده محلی ساکن چابهار است، مراحل پایانی تولید را […]