نخستین همایش سایه روشن ارکستر ملی

10خرداد
دلایل برگزاری نخستین همایش «سایه روشن ارکستر ملی»
در گفتگو با بابک خضرائی عنوان شد؛

دلایل برگزاری نخستین همایش «سایه روشن ارکستر ملی»

دبیر علمی نخستین همایش سایه روشن ارکستر ملی توضیحاتی را در خصوص روند شکل گیری این همایش ارائه کرد.