نخستین جشنواره نوای مهر

11دی
احکام داوران «نوای مهر» اهدا شد

احکام داوران «نوای مهر» اهدا شد

حکم 9 داور نخستین جشنواره «نوای مهر» توسط مدیر گروه تلویزیونی شاهد اهدا گردید.