نخستین جشنواره آنلاین هنر زنده است

29آذر
«هنر زنده است» فراخوان داد
جشنواره ای با چهار بخش هنری

«هنر زنده است» فراخوان داد

فراخوان اولین جشنواره آنلاین «هنر زنده است» در چهار بخش فیلم به دبیری کمال تبریزی، تئاتر به دبیری بهروز غریب پور، موسیقی به دبیری فردین خلعتبری و دیجیتال آرت به دبیری محمود کلاری منتشر شد.