نجمه تجدد

22بهمن
در دومین اجرای بانوان جشنواره موسیقی

در دومین اجرای بانوان جشنواره موسیقی

«نجمه تجدد» در اولین روز سی‌ویکمین جشنواره‌ موسیقی، دومین اجرای ویژه‌ی بانوان را در حالی اجرا کرد که گروه «همنوازان» او را در این برنامه همراهی می‌کردند. «تجدد» در ابتدای این اجرا از اهمیت موسیقی بانوان گفت، از مخاطبانی تشکر کرد که با حضور در این برنامه‌ها از بانوان آوازخوان و نوازنده حمایت می‌کنند و در عین حال از اهمیت دادن به مولف و آهنگساز سخن گفت.
نجمه تجدد:
نباید هر اثر را تنها به نام خواننده‌اش شناخت