ناهی گل

22تیر
به آهنگسازی و خوانندگی فردین موسوی

به آهنگسازی و خوانندگی فردین موسوی

آلبوم موسیقی ناهی گل به آهنگسازی و خوانندگی فردین موسوی، توسط انتشارات چکاوک زنده رود اسپادانا، راهی بازار موسیقی شد.