نامیک قاراچوخورلو

06اسفند
«قطعه روایت که مورد پسند ایرانی‌ها قرار گرفت، یک هدیه‌ از طرف خداوند به من بوده است»

«قطعه روایت که مورد پسند ایرانی‌ها قرار گرفت، یک هدیه‌ از طرف خداوند به من بوده است»

خواننده سرشناس آذربایجانی گفت: اجرای قطعه “روایت” که مورد پسند ایرانی‌ها قرار گرفت، یک هدیه‌ از طرف خداوند به من بوده است.