نامه برآورد خسارات

25فروردین
ارسال برآورد خسارت‌ها به ستاد ملی مبارزه با کرونا
۹۷۶ میلیارد تومان؛ خسارت کرونا به بخش فرهنگ، هنر و رسانه

ارسال برآورد خسارت‌ها به ستاد ملی مبارزه با کرونا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی تازه، از ارسال نامه برآوردهای خسارات وارده بر عرصه فرهنگ و هنر خبر داد.