نامه‌ی سرگشاده‌ اهالی موسیقی به ریاست جمهوری

۱۴شهریور
امضای بیش از ۶۳۰۰ هنرمند پای نامه اهالی موسیقی به ریاست جمهوری

امضای بیش از ۶۳۰۰ هنرمند پای نامه اهالی موسیقی به ریاست جمهوری

فهرست نهایی اسامی امضاکنندگانِ نامه‌ی سرگشاده‌ اهالی موسیقی به ریاست جمهوری اعلام شد. چندی پیش و در پی برخی محدودیت های ایجاد شده برای برگزاری کنسرت در بعضی شهرهای کشور و موضع تعجب برانگیز وزیر ارشاد در این خصوص، عده ای از فعالان حوزه موسیقی فارغ از تمایزاتِ کسوت، سبک و سیاق و هرگونه ممیزی فنی و هنری با تهیه‌ و امضای نامه ای مستقل و با تاکید بر حاکمیت قانون ملی، خواستار اعاده‌ی حیثیت حسن روحانی از موسیقی و موسیقیدانان شدند.
+فایل PDF لیست کامل اسامی امضا کننده های نامه به رئس جمهور