نامه

24اسفند
آموزشگاه‌های موسیقی در شرایط بحرانی قرار دارند

آموزشگاه‌های موسیقی در شرایط بحرانی قرار دارند

تعدادی از مدیران آموزشگاه‌های موسیقی کشور طی نامه‌ای به وزیر ارشاد از او خواسته‌اند در شرایط ناشی از بروز بیماری کرونا نسبت به برخی شرایط حمایتی، اقدامات لازم را انجام دهد.