ناصح بهرام بیگی

05دی
ناصح بهرام بیگی: جشنواره موسیقی جوان در مناطق کردنشین گفتمان ایجاد کرده است

ناصح بهرام بیگی: جشنواره موسیقی جوان در مناطق کردنشین گفتمان ایجاد کرده است

داور جشنواره موسیقی جوان معتقد است که بخش نواحیِ جشنواره ملی موسیقی جوان، شور و هیجانی در منطقه کردنشین ایجاد کرده و باعث ایجاد گفتمان شده است.