ناشنیده های انیو موریکونه

26مهر
ناشنیده های انیو موریکونه منتشر می شود
نخستین آلبوم پس از مرگ

ناشنیده های انیو موریکونه منتشر می شود

نخستین آلبوم پس از مرگ «انیو موریکونه» آهنگساز مشهور ایتالیایی که شامل تعدادی از قطعه‌های شنیده نشده این هنرمند می‌شود، آماده انتشار شد.