ناشر و پژوهشگر و آهنگساز

31خرداد
امیرعباس ستایشگر: دولت و اهالی موسیقی باید در شرایط فعلی بهم کمک کنند

امیرعباس ستایشگر: دولت و اهالی موسیقی باید در شرایط فعلی بهم کمک کنند

ستایشگر، ناشر، پژوهشگر و آهنگساز موسیقی ایرانی با اشاره به ناشناخته بودن پدیده کرونا برای جهان و پیامدهای آن بر شاخه‌های هنری و موسیقی گفت: در این اوضاع هم دولت باید به اهالی موسیقی کمک کند و هم اهالی موسیقی به دولت.