نازنین سجادی

04بهمن
تا ۳۰ بهمن ماه تمدید شد

تا ۳۰ بهمن ماه تمدید شد

متقاضیان حضور در کارگاه آواز «شهرام ناظری» جهت پذیرفته شدن برای انجام آزمون حضوری، بایستی نمونهٔ صدای خود را تا پایان دی ماه ضبط و برای این استاد موسیقی ایران ارسال می کردند که به دلیل استقبال هنرجویان این مدت زمان تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری تمدید شد.

20آذر
جهت پذیرفته شدن برای انجام آزمون حضوری

جهت پذیرفته شدن برای انجام آزمون حضوری

متقاضیان حضور در کارگاه آواز «شهرام ناظری» جهت پذیرفته شدن برای انجام آزمون حضوری، بایستی نمونهٔ صدای خود را ضبط و برای این استاد موسیقی ایران ارسال کنند.