نادرمشایخی

16تیر
گفت و گو با آهنگساز ورهبر ارکستر با سابقه ایران

گفت و گو با آهنگساز ورهبر ارکستر با سابقه ایران

ندا سیجانی- آشنایی‌اش با هنر و موسیقی به همان سال‌های خردسالی برمی‌گردد. او درخانواده‌ای متولد شد وآموخت که همگی علاقه‌مند به هنربودند. پدر، جمشید مشایخی از بازیگران بزرگ سینمای ایران و مادر، علاقه‌مند به موسیقی آوازی وازشاگردان محمود کریمی. نادرمشایخی دانش آموخته موسیقی دردانشگاه وین است چرا که ازهمان ابتدا علاقه‌مند به موسیقی الکترونیک وسازهای […]