ناخدا خدر

11فروردین
آلبوم جنوبیِ ناخدا خدر منتشر شد
با پژوهش و ضبط حسین ابراهیمی و عاطفه معینی

آلبوم جنوبیِ ناخدا خدر منتشر شد

آلبوم موسیقی نواحی «ناخدا خدر» با هنرنمایی خدر عزیززاده، از سوی رادیو نواحی منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفت.