میشکا سیلانی

03اردیبهشت
در فرهنگسرای نیاوران

در فرهنگسرای نیاوران

گروه موسیقی «چیستا» به سرپرستی میشکا سیلانی پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه کنسرتی را ویژه بانوان در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می کند.