میثم ظفرمند

19بهمن
آلبوم «پرسه در خیال» از میثم ظفرمند منتشر شد

آلبوم «پرسه در خیال» از میثم ظفرمند منتشر شد

میثم ظفرمند، آلبوم پرسه در خیال را به عنوان اولین اثر رسمی خود در اختیار مخاطبان و علامندان موسیقی راک قرار می دهد. این آلبوم در قالب ۹ قطعه به عناوین «مدیون»، «سِرِ هزار ساله»، «رفیق»، «حال کویر»، «خیال بارون»، «رفتنی»، «خنجر»، «تبر نزن» و «تو نیستی» ساخته و پرداخته شده است.