مکتب‌خانه میرزاعبدالله

۱۶آبان
«مکتب‌خانه میرزاعبدالله» بیانیه داد

«مکتب‌خانه میرزاعبدالله» بیانیه داد

«مکتب‌خانه میرزاعبدالله» در راستای ساخت مجتمع تجاری در کنار باغ‌مزار زنده‌یاد «محمدرضا لطفی» در گرگان، بیانیه‌ای صادر کرد.
+اندک اقدامات انجام‌شده در مورد سامان‌دهی مزار این استاد گرامی به همت خانواده محترم ایشان انجام شد
+گویا مسؤولان عزیز حس وظیفه‌شناسی فرهنگی خود را در میان کاغذبازی‌های اداری گم کرده‌اند