موغام

21بهمن
سومین جشنواره سراسری موسیقی «موغام» در تبریز /گزارش تصویری
عکس ها: مینا نوعی

سومین جشنواره سراسری موسیقی «موغام» در تبریز /گزارش تصویری

سومین جشنواره سراسری موسیقی «موغام» در دو بخش نوازندگی و خوانندگی از ۱۸ بهمن در فرهنگسرای الغدیر تبریز آغاز شده و تا ۲۱ بهمن ادامه دارد.