موسیقی گذشتگان

29آبان
چرا موسیقی گذشتگان تکرار می‌شود؟
گفت وگو با ترگل خلیقی ـ نوازنده تار و رباب

چرا موسیقی گذشتگان تکرار می‌شود؟

در مدتی که گذشت، به طور پیوسته مطالبی را درباره کپی رایت و عللی که می‌تواند موجب آن شود را در صحبت با هنرمندان مختلف موسیقی بررسی کردیم. یکی از نکاتی که به آن اشاره شد ارتباط کپی رایت با فقر ملودی و آموزش بود. درواقع عنوان شد که به علت فقر ملودی که ترجیحا در موسیقی ایرانی به وجود آمده است، کپی آثار موسیقی صورت می‌گیرد که البته یکی از دلایل ایجاد فقر ملودی هم به آموزش برمی‌گردد.