موسیقی شجریان

29فروردین
نقاشی با الهام از موسیقی شجریان
یک عاشق هنر قطعاً دغدغه دارد

نقاشی با الهام از موسیقی شجریان

یلدا دوستی هنرمند نقاش می‌گوید کسی که ذات هنر را دوست داشته باشد و عاشق هنر باشد، دغدغه هنر و هنرمند، یک لحظه هم از ذهنش بیرون نمی‌رود.