مهرشاد انصاری

06تیر
به زودی و در قالب یک آلبوم

به زودی و در قالب یک آلبوم

آلبوم «یه آرزو» که در مراحل نهایی قرار دارد اواسط مرداد و بعد از ماه رمضان از سوی موسسه فرهنگی- هنری گلچین آوای شرق منتشر می شود