مهدی جاور

04خرداد
به بهانه برگزاری کنسرت گروه موسیقی «تندر»

به بهانه برگزاری کنسرت گروه موسیقی «تندر»

مهدی جاور از اعضای گروه راک – کانتری «تندر» است که که اجراهایی در تهران به روی صحنه برده است، با این نوازنده به بهانه اجرای اخیر گروه موسیقی راک تندر گپی زده ایم که می خوانید.
+زنده یاد «محمد نوری» از معدود خواننده هایی بودند که تا اواخر عمردر سالخوردگی، صدایی سالم و زیبا داشتند