مهدی باقری و گرگ الیس

13شهریور
آلبوم «در برابر جاذبه» با دونوازی مهدی باقری و گِرِگ الیس منتشر شد
بداهه هایی از کمانچه و سازهای کوبه ای

آلبوم «در برابر جاذبه» با دونوازی مهدی باقری و گِرِگ الیس منتشر شد

آلبوم «در برابر جاذبه» به نوازندگی مهدی باقری و گِرِگ الیس توسط «وای‌ام‌جی ریکوردز» نشر گروه موسیقی «یارآوا» منتشر شد.