مهتاب رخصتی

13دی
«کارما» مهتاب رخصتی در نگارخانه رسول مهر

«کارما» مهتاب رخصتی در نگارخانه رسول مهر

نمایشگاه نقاشی مهتاب رخصتی با نام «کارما» از روز جمعه 17 دی ماه به مدت 5 روز برگزار می‌شود.