منطقه کرمان

14اسفند

شروطی که برای اجرای موسیقی زنده در در اماکن عمومی کرمان گذاشته شده

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان گفت: اجرای موسیقی زنده در اماکن عمومی منوط به اخذ مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره اماکن عمومی است.