معاون پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی

۱۱شهریور
معاون پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی:

معاون پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی:

معاون پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: «برگزاری کنسرت با رعایت شرایط و ضوابط مشکل قانونی ندارد.»+وقتی در کنسرتی مساله اخلاقی پیش می‌آید هیچ مسوولیتی برعهده خواننده نیست، اما در این زمینه ما باید برای برخورد اقدام کنیم