مصطفی عبداللهی

۳۱اردیبهشت
پس از ۱۴ سال مبارزه با بیماری سرطان

پس از ۱۴ سال مبارزه با بیماری سرطان

مصطفی عبداللهی بازیگر و کارگردان باسابقه تئاتر درگذشت.