مصطفی جلالی‌‌پور

26مرداد
اول شهریورماه ساعت ۲۱:۳۰

اول شهریورماه ساعت ۲۱:۳۰

گروه ارنواز در کنسرت جدید خود آواز بیات ترک و دشتی و همچنین تصنیفی در همایون چهارگاه اجرا می‌کند.