مشکلات کنسرت

06تیر
بررسی مشکلاتی که در کنسرت ها با انها روبه رو هستیم!

بررسی مشکلاتی که در کنسرت ها با انها روبه رو هستیم!

در کشور ما کنسرت‌های موسیقی کیفیت مطلوبی ندارد، گروه آماده نبود، خواننده فالش می‌خواند، سازها کوک نبود، صدا مشکل داشت، ‌سیستم نور ضعیف بود؛ این عبارات، تنها گوشه ای از مواردی است که پس از برگزاری بسیاری از کنسرت های موسیقی در کشورمان شنیده می شود که اغلب بدرستی هم مطرح می شود و نمی توان از این موضوع گذشت که همیشه یک پای کنسرت ها در ایران می لنگد. اما واقعا کجای کار می لنگد؟ کوتاهی و کم کاری از سمت گروه های موسیقی است یا دلایل دیگری دارد که اجرای زنده موسیقی در کشورمان همیشه با مشکلاتی روبه رو بوده و در سال های اخیر این مشکلات بیشتر هم شده است. گزارش را در ادامه دنبال کنید