مسعود ده‌نمکی

۰۱مهر

«چیزی برای ارث گذاشتن ندارم»

وصیت‌نامه نوشتن مسعود ده‌نمکی | عکس