مسعود ده‌نمکی

01مهر

«چیزی برای ارث گذاشتن ندارم»

وصیت‌نامه نوشتن مسعود ده‌نمکی | عکس