مسعود اله یاری

27خرداد
طی حکمی از سوی علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران

طی حکمی از سوی علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران

مسعود اله یاری به عنوان مدیر روابط عمومی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان انتخاب شد.