مسعود اله یاری

۲۷خرداد
طی حکمی از سوی علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران

طی حکمی از سوی علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران

مسعود اله یاری به عنوان مدیر روابط عمومی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان انتخاب شد.