مسعود ارزانلو

16تیر
اثر تازه مسعود ارزانلو

اثر تازه مسعود ارزانلو

آلبوم موسیقی تمام راه با تو بودم اثر تازه مسعود ارزانلو، از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری نوای نو بانگ جوان منتشر شد.