مستند شجریان؛ از سپیده تا فریاد

۲۴اردیبهشت
با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان

با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان

مستند «شجریان؛ از سپیده تا فریاد» با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان استاد مشهور آواز ایرانی در روزهای آینده منتشر می شود.