مستند شجریان؛ از سپیده تا فریاد

24اردیبهشت
با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان

با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان

مستند «شجریان؛ از سپیده تا فریاد» با روایت بخش هایی از زندگی محمدرضا شجریان استاد مشهور آواز ایرانی در روزهای آینده منتشر می شود.