مسترکلاس رامیز قلی‌اُف

20آذر
طی دو روز در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶

طی دو روز در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶

رامیز قلی‌اُف تارنوازِ شناخته شده‌ی موسیقی آذربایجان در روزهای پایانیِ آذرماه مسترکلاسی برای نوازندگان تار برگزار می‌کند.
+جزئیات کامل به همراه پوستر این برنامه