مرکز آموزش موسیقی آوای مهر

۱۰خرداد
برگزاری کارگاه های تخصصی آموزش موسیقی ایرانی و جهانی توسط اساتید

برگزاری کارگاه های تخصصی آموزش موسیقی ایرانی و جهانی توسط اساتید

مرکز آموزش موسیقی آوای مهر با رویکردی ساختاری اقدام به برگزاری واحد‌های تخصصی موسیقی ایرانی و غربی و کارگاه‌ها و دوره‌های مختلف در سال ۱۴۰۰ می‌نماید.