مرد نبرد

۲۴بهمن
«مرد نبرد» در پهنه رودکی خوانده شد

«مرد نبرد» در پهنه رودکی خوانده شد

اجرای روز دوم سرودهای انقلابی نوجوانان در پهنه رودکی با اجرای گروه شهید فرجی به سرپرستی حسین نصیر به صحنه رفت.