مرحله نهایی داوری

۲۱مهر
مرحله نهایی داوری جشنواره ملی موسیقی جوان آغاز شد

مرحله نهایی داوری جشنواره ملی موسیقی جوان آغاز شد

مرحله نهایی داوری آثار شرکت‌کنندگان در چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بررسی حدود ۸۵۷ اثر آغاز شد.