مرحله دوم

۳۰شهریور
مرحله دوم صدور هنرکارت آغاز شد
از سوی صندوق اعتباری هنر

مرحله دوم صدور هنرکارت آغاز شد

ثبت‌نام مرحله دوم صدور هنرکارت ویژه اعضایی که از سوی صندوق به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شده اند، از ۲۹ شهریور آغاز شد.