مرتضی پاشایی در بهشت زهرا

۲۴آبان
در ردیف ۱۳۹ بهشت زهرای تهران؛

در ردیف ۱۳۹ بهشت زهرای تهران؛

ظهر شنبه بعد از آن که پیکر مرحوم مرتضی پاشایی در غسالخانه بهشت زهرا غسل داده شد، خبرنگار تی وی پلاس با پرس و جوی فراوان، محل دفن این خواننده جوانی که در اوج شهرت و محبوبیت از میان ما رفت را پیدا کرد. شنیده می شود خانواده مرتضی پاشایی چهار قبر برای پسرشان در نظر داشته اند […]