مرتضی دلشب

۱۰اسفند
مرتضی دلشب دارفانی را وداع گفت

مرتضی دلشب دارفانی را وداع گفت

مرتضی دلشب از مدرسان پیشکسوت و شناخته شده «تئوری موسیقی و سلفژ» درگذشت.

۰۷آبان
پیشکسوت ۶٩ ساله موسیقی درباره اوضاع این روزهایش سخن گفت و گلایه هایی را مطرح کرد