مرتضي حنانه

۲۸آبان

درحالی که آهنگسازان جوان تمام پارتیتورهای خود را منتشر می‌کنند

فرزند مرحوم مرتضی حنانه اعتقاد دارد؛ درحالی‌که آهنگسازان جوان تمام پارتیتورهای خود را منتشر می‌کنند؛ آثار مرتضی حنانه پس از ۲۰ سال که از مرگ وی می‌گذرد، هنوز منتشر نشده و خاک می‌خورد