مراکش

۱۲آذر
«جشن مهرگان» و «هنر ساختن و نواختن رباب» به یونسکو نرسیدند

«جشن مهرگان» و «هنر ساختن و نواختن رباب» به یونسکو نرسیدند

دو پرونده «جشن مهرگان» و «هنر ساختن و نواختن رباب» که مشترک از سوی ایران و چند کشور دیگر به یونسکو معرفی شده بودند، از ورود به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو باز ماندند.

۲۴آبان
پاسخ جالب خواننده مراکشی به هتاکان

پاسخ جالب خواننده مراکشی به هتاکان

نعمان لحلو ـ خواننده مراکشی ـ در پاسخ به اهانت نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر (ص) آهنگی را درباره حضرت محمد (ص) خوانده است.