مراسم سالگرد یکسالگی تاسیس خانه موزه بتهوون

۱۱شهریور
اولین سالگرد تاسیس خانه موزه بتهوون برگزار می‌شود

اولین سالگرد تاسیس خانه موزه بتهوون برگزار می‌شود

به بهانه یکساله شدن تاسیس خانه موزه بتهوون مراسم سالگرد یکسالگی این مجموعه فرهنگی و هنری برگزار می‌شود.