مراسم رونمایی آلبوم «تو را‌ای کهن بوم و بر دوست دارم»

۱۳بهمن
علارغم توضیح توسط دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره آلبوم «تو را ای کهن مرز و بوم دوست دارم»

علارغم توضیح توسط دفتر موسیقی وزارت ارشاد درباره آلبوم «تو را ای کهن مرز و بوم دوست دارم»

موضوع انتشار آلبوم «تو را ای کهن مرز و بوم دوست دارم» که این هفته توسط نشر چشمه انجام گرفت به یکی از موضوعات چالشی این روزهای اهالی موسیقی تبدیل شده است. اعتراض به انتشار این آلبوم از آنجایی صورت گرفت که بسیاری این آلبوم را صدور مجوز به تک خوانی زنان دانشتند و البته […]