مراسم تشییع استاد شجریان

۱۸مهر
هنوز زمانی برای مراسم تشییع استاد شجریان اعلام نشده است
معاون هنری ارشاد خراسان رضوی:

هنوز زمانی برای مراسم تشییع استاد شجریان اعلام نشده است

معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد خراسان رضوی گفت: آنچه که شما در اخبار شنیدید من هم شنیدم و هنوز از سوی هیچ دستگاه رسمی، ابلاغی در خصوص مراسم تشییع استاد شجریان به ما نشده است.